کپی از "پــرسشنــامه استـخدام"

اطلاعات فردی
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
مشخصات یکی از نزدیکان جهت تماس در مواقع اضطراری
*
*
*
سوابق تحصیلی ( لطفا تمام مقطع های تحصیلی خود را از دیپلم تا آخرین مقطع تحصیلی خود وارد نمایید )
*
*
*
*
*
سوابق شغلی 1
*
*
*
*
*
*
*
*
*
سوابق شغلی2
*
سوابق شغلی 3
سوابق شغلی 4
سوابق شغلی 5
دوره های آموزشی و تخصصی گذرانده شده
میزان اشنایی با زبان های خارجی
میزان آشنایی با نرم افزارهای رایانه ای
اطلاعات تکمیلی
*
*
*
ارسال رزومه و نمونه کار
در صورت نیاز به ارسال نمونه کارهای بیشتر از فایل Zip استفاده فرمایید.