همزمان با آغاز فصل سرما و رونق نسبی صنعت ساختمان

گروه عمران و توسعه بهساخت تسهیلاتی را جهت مشتریان خود آغاز نمـوده اسـت

 

در این جشنواره خریدارانی که از تاریخ 8 دی ۹7  اقدام

به خرید در و پنجره UPVC کرده باشند میتوانند در هنگام خرید از مزایا زیر بهره مند شوند:

 

جشنواره

shop1