به محصولات بهساخت بایا بنا خوش آمدید

مکانیک خاک
اصولا خاک و زمین طبیعی دارای ماهیت ثابتی در جهات افقی و قائم نبوده و از بابت دانه بندی، تراکم ونوع خاک بسیار متفاوت است.
تلفن تماس : 73038
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
آزمایش بتن
در بتن ریزی های حجیم، بتن تولیدشده در کارخانه بصورت آماده خریداری و با تراک میکسر به محل اجرای پروژه حمل می گردند ولی این موضوع دلیل بر اصولی بودن بتن نیست.
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
تست جوش
گروه عمران و توسعه بهساخت خدمات دیگری از جمله ارائه کلیه خدمات فنی و آزمایشگاهی تست جوش NDT ساختمان و سایر مراکز صنعتی در سراسر کشور را انجام می دهد. (با ارائه مجوز و تائیدیه شهرداری)
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
نـقـشـه ســازه
در مراحل اولیه طراحی یک ساختمان،مطلوبترین حالت آن است که تمامی افراد گروه طراحی،شامل معمار،محاسب و مهندس تأسیسات بر یک سیستم سازه ای که شرایط کارآیی،بهره برداری و ایمنی موردنظر آنان را تأمین کند
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
طـراحـی دکـوراسیـون داخـلـی
طراحی پلان و دکوراسیون داخلی شامل تقسیم بندی فضاها ،هندسه و ابعاد، نورگیری فضاها،
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
نـقـشه بـرداری
نقشه برداری ساختمان، اجرای خط تراز و مساحت احجام
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
طـراحـی نمــا و مـحـوطـه
یکی از مهمترین اقدامات لازم برای ساختمان ، طراحی نمای متناسب با کاربری و نیازهای کارفرما می باشد.
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
نـقـشـه مـعـمــاری
گام اول در طراحی نقشه معماری، شناخت پروژه می باشد.
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید