پنجره1

 

ثبت سفارش

لطفا قبل از پر کردن فرم استعلام مطالب زیر را مطالعه فرمایید
*لطفا نوع پنجره خود را از تصویر بالا انتخاب و تعداد مدنظر از آن را درج کنید. *لطفا هیچ قسمتی را خالی نگذارید . *ابعاد را به سانتی متر وارد نمایید. *شماره تماس صحیح را وارد نمایید زیرا باعث سهولت ارتباط ما با شما خواهد شد و اطمینان داشته باشید که اطلاعات شما نزد ما محفوظ خواهد ماند. * در قسمت توضیحات هر پنجره و درب میتوانید توضیحات مربوط به پنجره و یا درب را ارائه نمایید. *در قسمت توضیحات بیشتر میتوانید توضیحات کلی پروژه و یا اطلاعات و ابعاد پنجره های بیشتر را وارد نمایید.
اطلاعات فردی
*
*
*
مشخصات پروژه
*
*
جزئیات طرح
ارسال نمونه دلخواه
در صورت نیاز به ارسال نمونه های بیشتر از فایل Zip استفاده فرمایید.