فرم نظرسنجی واحد نقشه و جواز

مشتری گرامی اعتماد و انتخاب شما افتخارما و رضایت شما خواسته و هدف ماست .در تمامی این سالها تلاش نموده ایم تا با ارائه کیفیت وتنوع در خدمات خود جوابی مثبت به اعتماد شما بدهیم.بدلیل احترام و اهمیت به افکار و نظرات شما، انتقادات و پیشنهاداتان برایمان در روند کارها تاثیر گذار و قابل ستایش است.لیکن از شما درخواست می گردد فرم ذیل را کامل نمائید و سپس آن را در صندوق انتقادات و پیشنهادات مدیرعامل که در همان مکان ویژه گردیده قرار دهید.
در صورت تمایل مشخصات زیر را پر کنید.
خواهشمند است با پاسخگویی به موارد زیر، ما را در راه رسیدن به اهدافمان یاری نمایید.
*