پوکه بادامی سبک

 

از کاربرد پوکه معدنی بادامی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • بلوک سازی و کف‌پوشی ساختمان
  •  استفاده در ساختمان شامل تولید بلوک سبک ، کف سازی سقف و شیب بندی بام ، بتن سبک سازه ای ، روف گاردن
  •  استفاده در کشاورزی بعنوان خاک سبک و حفظ کننده رطوبت خاک، گلدان و فضای سبز آپارتمانی
  •  استفاده در راه سازی بعنوان بستر یا روسازی، ساخت تونل، سد سازی
  •  استفاده در محیط زیست بعنوان عنصر تصفیه کننده آب و فاضلاب فروش پوکه معدنی
  •  استفاده بعنوان پرکننده و زهکش سبک در ساختمان های پایین تر از سطح زمین، بندر سازی و تونل سازی

پوکه بادامی