بلوک سبک پوکه ای

 

وزن فضایی بلوک های بتنی دانه سبک اغلب کمتر از ۴۷۰ کیلو گرم بر متر مکعب است زیرا بلوک های سبک پوکه ای از مخلوط سبک دانه پوکه با سیمان و آب به دست می آید. مقاومت این بلوک ها حداقل ۳۰ کیلو گرم بر سانتی متر مربع است و در صورت نیاز ، با طرح اختلاط مناسب می توان به مقاومت هایی تا ۱۰۰ کیلو گرم بر سانتی متر مربع نیز رسید. بلوک پوکه ای در دو شکل تو پر و تو خالی برای کاربرد در دیوار و سقف تولید می گردد. ضخامت جداره بلوکهای تو خالی برای بهره گیری بیشتر از وی‍‍ژگی های عایق کاری آنها بیش از بلوک های سیمانی معمولی است (۲۵ میلیمتر می باشد)، که این افزایش به خاطر وزن بسیار کم بتن مصرفی اثر چندانی بر وزن نهایی بلوک ندارد. بلوک های سبک پوکه ای در انواع مختلف دیوارهای پیرامونی و تیغه ای تولید شده و دارای کاربرد های گسترده ای در انواع دیوارهای پوشش خارجی، جدا کننده، نما، دو جداره، عایق صدا و حرارت، ضد آتش و نیز سقف های سبک بتنی (تیرچه و بلوک) می‌باشند.
بلوک سبک پوکه ای